BAE Systems ett av våra stora internationella företag.

En av alla våra mjölkbönder i aktion.

I Cesam samverkar fastighetsägare och näringsidkare för en ännu attraktivare stadskärna.

Jobben & näringslivet

Företagsamhet och skaparkraft är två nyckelord i Örnsköldsvik. Här är företagen prioriterade och viktiga. Det yttrar sig bland annat i arrangemang och aktiviteter för företagare, liksom i Företagslotsen som gör det enklare att starta och driva företag. Nya, intressanta verksamheter växer fram och skapar massor av spännande jobb.

Strategiskt läge i Norrland
Örnsköldsvik har ett attraktivt läge i Norrland – mitt emellan Umeå och Sundsvall. Cirka 300 000 människor lever inom 15 mils radie, där Botniabanan binder oss samman med sina snabbtåg. Tillsammans med Umeå, som är 50 minuter härifrån med tåget, bildar vi Norrlands största arbetsmarknad.

 

Kunskapsintenstivt näringsliv

I Örnsköldsvik finns framtidstro, företagsamhet och handlingskraft. Det gör att nya, intressanta verksamheter växer fram och att massor av spännande jobb skapas. I vårt kunskapsintensiva näringsliv med cirka 2 600 företag hittar du allt från världsledande industrikoncerner och deras kunniga underleverantörer, till spännande it-, besöksnärings- och konsultbolag.

Här finns jobben

Söker du en utmaning, ett jobb? Här finns ett stort behov av arbetskraft inom en rad olika områden. Det som söks är bl.a. ingenjörer, sjuksköterskor, lärare, kompetens inom teknik och industriell tillverkning.

Läs mer: www.ornskoldsvik.se/arbetsmarknadlänk till annan webbplats

 

Samverkan med konkreta resultat

Sedan 20 år har kommunen och det övriga näringslivet arbetat tätt tillsammans för Örnsköldsviks utveckling. Det har bl.a. bidragit till en attraktivare stadskärna, tillgängligare skärgård, förbättrade boendemöjligheterna på landsbygden och förbättrade kommunikationsmöjligheter. Det nya utvecklingsarbetet heter Världsklass Örnsköldsvik.

Läs mer: www.ornskoldsvik.se/varldsklasslänk till annan webbplats


Läsvärt

Film: Möjligheten till företagande

Film: Etablera och investera i Örnsköldsvik

20-årjubilerande Clavister fortsätter växa

Artikel: Webbmagasinet Evolve

Film: Jobba som förskolelärare, lärare eller pedagog

Film: Jobba inom teknik och industri

Vill du flytta till Örnsköldsvik?

Webb: Flytta hit

Ta del av våra invånares personliga upplevelser av Örnsköldsvik via #mittornskoldsvik. Du kan också följa utvalda temaområden, där våra ambassadörer delar med sig av pärlor och upplevelser. Vill du också bli ambassadör? Kontakta oss gärna.

Mitt örnsköldsvik på instagram

Ta del av våra invånares personliga upplevelser av Örnsköldsvik via #mittornskoldsvik. Du kan också följa utvalda temaområden, där våra ambassadörer delar med sig av pärlor och upplevelser. Vill du också bli ambassadör? Kontakta oss gärna.

Mitt örnsköldsvik på instagram

Om Inspiration

Med webbsidan Inspiration vill vi ge dig en inblick hur det är att bo, leva och verka
i Örnsköldsvik genom texter, bilder, filmer och artiklar.

Frågor om innehållet

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se