Utanför servicepunkten i Myckelgensjö

Stort intresse för landsbygdens utvecklingsarbete

Örnsköldsviks utvecklingsarbete på landsbygden genom kommunprojektet i
Bygd och stad i balans väcker stor uppmärksamhet ute i landet.

Örnsköldsviks utvecklingsarbete på landsbygden genom kommunprojektet i Bygd och stad i balans väcker stor uppmärksamhet ute i landet.

Med hjälp av kommunprojektet Bygd och stad i balans har numera landsbygden tillgång till 10 servicepunkter som är inhysta i en butik eller en bensinmack. Mötesplatser som flitigt används av invånarna där de kan träffas över en kopp kaffe, göra sina ärenden över nätet, ta del av information via broschyrer och mycket annat.

– Genom projektet har det även etablerats ett antal närarbetsplatser som gör det möjligt för dem som bor på landsbygden att jobba närmare sin bostad. Dessutom har enskilda föreningar eller föreningar i samverkan fått hjälp att ta fram lokala utvecklingsplaner, säger Lena Lindström, landsbygdsutvecklare på Örnsköldsviks kommun.

 

Stora delar av utvecklingsarbetet drivs numera vidare av de fyra ekonomiska föreningarna i Bygdsam som är knuten till serviceorterna med omnejd, där representanter från lokala näringslivet, civilsamhället och Örnsköldsviks kommun finns med.

 

Utvecklingen av landbygden har väckt uppmärksamhet och i september ökade intresset ytterligare när Örnsköldsviks kommun var en av de tre aktörer som var nominerade till Internationella handelshögskolans ”250 möjligheters” hederspris

– Det känns verkligen positivt. Människor från hela Sverige hör sig för för att ge inspel, föra dialog och höra hur vi praktiskt har gått tillväga. Särskilt intresse finns det för våra servicepunkter, där vi lyckats med att skapa mötesplatser som är knutna till det kommersiella och som nu blivit naturliga knutpunkter på landsbygden. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet genom Bygdsam för att skapa förutsättningar för en stark och levande landbygd, säger Lena Lindström.

 

”250 möjligheters” hederspris tilldelas en plats, en person, ett företag eller organisation som med kreativitet och passion utvecklar sin närmiljö och kommunerna som nomineras ses som förebilder för andra kommuner när det handlar om landsbygdsutveckling. Hederpriset i år gick till Blekinge, men själva nomineringen har bidragit till att sätta Örnsköldsvik på kartan i landsbygdssammanhang.

 

Text: Sven Alveryd
Foto: Lena Lindström


Läsvärt

Film: Vårt Örnsköldsvik

Örnsköldsviks Airport satsar digitalt

Artikel: Webbmagasinet Evolve

Stadsnära friluftsaktiviteter

Artikel/film: Inspiration

Örnsköldsvik växer - 1000 nya bostäder
Artikel: Webbmagasinet Evolve

Film: Introduktion till Höga kusten

Stekhett i Inre hamnen
Film: Webbmagasinet Evolve

Ny mötesplats med stödfunktioner för barnfamiljer
Artikel: Webbmagasinet Evolve

Stort intresse för landsbygdsarbetet
Artikel: Inspiration

Vill du flytta till Örnsköldsvik?
Webb: Flytta hit

Ta del av våra invånares personliga upplevelser av Örnsköldsvik via #mittornskoldsvik och #roligareiornskoldsvik. Följ utvalda temaområden, där våra ambassadörer delar med sig av pärlor och upplevelser. Vill du också bli ambassadör? Kontakta oss gärna.

Ta del av våra invånares personliga upplevelser av Örnsköldsvik via #mittornskoldsvik och #roligareiornskoldsvik. Följ utvalda temaområden, där våra ambassadörer delar med sig av pärlor och upplevelser. Vill du också bli ambassadör? Kontakta oss gärna.

Om Inspiration

Med webbsidan Inspiration vill vi ge dig en inblick hur det är att bo, leva och verka
i Örnsköldsvik genom texter, bilder, filmer och artiklar.

Frågor om innehållet

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.