Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Grävning och schaktning

Bra att veta

För att få gräva i offentliga mark, till exempel allmänna gator, vägar, torg och parker, måste du ansöka om ett så kallat grävtillstånd hos kommunen. Ett grävtillstånd krävs även för grävning i vägområde i anslutning till en kommunal gata eller övrig väg där kommunen sköter drift och underhåll. Lämna in din ansökan om grävtillstånd i god tid, senast 3 veckor, innan planerad start av arbetet.

Om ett arbete påverkar framkomligheten på väg eller gata behövs en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) för vägarbetet. En godkänd trafikanordningsplan är en förutsättning för att kunna påbörja grävning i gatumark. Behöver du använda tunga, breda eller långa transporter måste du även ansöka om transportdispens. Ett polistillstånd för att använda offentlig plats kan även vara aktuellt.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns mölighet till drop-in att träffa finskspråkig och sydsamiskspråkig kommunvägledare.