Ja

Digitaliseringens möjligheter i staden

Digitaliseringens framfart skapar nya möjligheter för företag men ställer även höga krav på affärsmodeller och teknikkompetens. Projekt Digistad Örnsköldsvik syftar till att stödja företagen i Örnsköldsviks kommuns digitala omställning och stärka möjligheten för stadens företag till återhämtning efter pandemin. Projektet står på två ben – digital lotsning för företag och utveckling av stadens digitala lösningar.

Digilots och utveckling av stadens digitala lösningar

Inom ramen för projektet Digistad erbjuds du som har ett litet eller medelstort företag att delta i affärsutvecklingsprogrammet Digilots med utbildningsträffar och individuell företagscoachning hur du kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Digilots ger dig ökad insikt om hur digitalisering kan användas för affärsutveckling och ökad konkurrenskraft.

I staden finns möjligheter att testa och utveckla digitala plattformar, nya hybridlösningar mellan det digitala och analoga samt att genom samarbetet ”Ta plats i Övik” främjas digital stimulans för arrangemang.

Vill du som företagare komma i kontakt med Digistad Örnsköldsvik?
Hör gärna av dig!

Projektet Digistad sträcker sig till december 2023 och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Örnsköldsviks Kommun.

Mari Höglund

Kontakta mig:
Mari Höglund
Projektledare
Telefon: 076 104 53 95 
E-post: mari.hoglund@ornskoldsvik.se


%%#6a762a%%accent-1%%