Ja

Företagslotsen - Tillsammans hjälper vi dig längs vägen

Oavsett om du har drivit ditt företag länge och vill utveckla det mer, eller är alldeles nybliven företagare, är Företagslotsen redo att hjälpa dig att komma vidare med dina planer. Det kan handla om allt från att ge tips och råd som kan vara till nytta för dig som företagare till att samordna och förenkla för dig i dina kontakter med kommunen.

%%#6a762a%%accent-1%%

– Vi är här för företagarna. Vi lyssnar, ställer frågor och tar reda på vilka behov företagaren har. Då kan vi ringa in vilka personer inom kommunen vi behöver koppla in och ofta kan vi också säga vad företagaren själv behöver göra för att komma vidare, säger Camilla Rodin, näringslivsutvecklare på Örnsköldsviks kommun och ansvarig för Företagslotsen.

Företagslotsen koordinerar inte bara möten med kommunala handläggare och svarar på frågor kring kommunens verksamheter, utan samarbetar också med andra organisationer och myndigheter.

– Vi kan svara på mycket men inte allt, men vi vet vem som kan och vi lotsar till rätt person, både inom och utanför kommunen. Det viktiga är att företagaren får hjälp av rätt aktör och det kan vara någon av de lokala företagsstödjande organisationerna som exempelvis Bizmaker, Nyföretagarcentrum och Arbetsförmedlingen eller någon annan, som Länsstyrelsen, Regionen eller Trafikverket. Det händer också att vi dirigerar företag till varandra säger Camilla.

I kundbarometern får Företagslotsen fortsatt positiva signaler. Företagens upplevelse av servicen mäts kontinuerligt och 2022 låg kundbetyget 5,7 på en 6-gradig skala. Det är en ökning från året innan då betyget landade på 5,4.

– För oss är det viktigt att den som kontaktar oss känner sig väl bemött och att vi ger snabb återkoppling, bra samordning och konkreta svar på frågor, menar Wallid Sabarsson, också näringslivsutvecklare och en del av Lotsgruppen.

Under 2022 inkom sammanlagt 157 ärenden som gått via Företagslotsen. Det är en markant ökning mot fjolårets 106. Att det går bra för många företag i Örnsköldsvik är en stor anledning till ökningen. Kraften i det växande näringslivet märks tydligt hos Företagslotsen.

– Jag tror vi kommer fördubbla antalet innan året är slut. Det beror förmodligen på flera saker; dels på att många företag är i ett expansivt skede och därför behöver kontakta oss, dels på pandemin. Dessutom märker vi att företagare sinsemellan rekommenderar varandra att kontakt med oss. En av våra styrkor är bredden av vår kunskap. Det börjar bli känt nu och det gör att fler tar kontakt, säger Camilla

– Sedan har vi även varit ännu mer aktiva med att berätta om vad vi har att erbjuda. Bland annat har utskicken vi gör till nya företag i kommunen fått bra respons. Likaså vårt initiativ att samla grupper med företagare inom olika branscher, där vi börjat med krögare i staden och där handeln står näst på tur, förklarar Wallid.

Företagslotsen är en kostnadsfri service kommunen erbjuder både erfarna och nya företagare. Kärnan är en stor grupp handläggare och tjänstepersoner inom kommunen, alla experter på sina områden. Tillsammans bildar de ett team som både skapar smidighet inom kommunen och förenklar för företagen. Här finns en bred kunskap om lagar och riktlinjer och om den komplexa värld som företagare många gånger verkar i.

Text: Victoria Säker
Bild: Per-Olof Sedin