Ja

Företagsstöd från våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners erbjuder en rad värdefulla tjänster för dig som startar eget, vill utveckla ditt företag.


Nyföretagarcentrum

Finns till för dig tre år innan du startar och tre år efter att du har startat. Du kan kontakta deras rådgivare så många gånger du vill och samtalen är alltid kostnadsfria och konfidentiella.

Nyföretagarcentrum Länk till annan webbplats.


Almi

Erbjuder rådgivning, lån och riskkapital. Erfarna rådgivare guidar dig rätt i uppstarten av ditt företag, oavsett om det gäller din affärsidé eller hur du ska finansiera din verksamhet.

Almi Länk till annan webbplats.


Coompanion

Specialiserade på kooperativt företagande, social innovation och samhällsentreprenörskap. Erbjuder avgiftsfri rådgivning för att starta och driva företag, hjälp att söka finansiering eller hitta andra att samarbeta med.

Coompanion Länk till annan webbplats.

Starta företag-coachning
Företagslotsen och de företagsstödjande organisationerna Coompanion Västernorrland, Arbetsförmedlingen, BizMaker, Almi Företagspartner Mitt och Nyföretagarcentrum Örnsköldsvik finns på plats i Nyföretagarcentrums lokaler i Trekanten, Arken, vid några tillfällen vår och höst. Där tar vi emot dig som har frågor att ställa kring ditt företagande. Det är drop in, så du behöver inte boka tid - ett enkelt sätt att möta oss alla vid ett och samma tillfälle.

Våren 2022: tisdag 29 mars kl 12-14, tisdag 26 april kl 12-14 och tisdag 31 maj kl 12-14.

 

NyföretagarCentrum

Erbjuder kostnadsfri, personlig och konfidentiell rådgivning, är bollplank och är rika på erfarenheter. De är experter på företagande och med sin rådgivning ser de till att du är väl förberedd på livet som företagare.

NyföretagarCentrum arrangerar också Starta eget grundkurs, se information om datum och anmälan på deras hemsida.
Nyföretagarcentrum Länk till annan webbplats.


Arbetsförmedlingen

Har information om att starta och driva eget företag. De håller även i träffar och utbildningar.
Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.


Skatteverket

Här registrerar du ditt företag. På deras webbplats hittar du e-tjänster, broschyrer om att starta eget, lokala informationsträffar m m. För personlig service kontakta skatteupplysningen eller besök det lokala servicekontoret.
Skatteverket Länk till annan webbplats.


Verksamt.se

Riktar sig till dig som funderar på att starta, ska starta, redan driver, vill utveckla eller ska avveckla ett företag. Det är ett samarbete mellan Bolagsveket, Skatteverket och Tillväxtverket. Information och e-tjänster.
verksamt.se Länk till annan webbplats.

Mentor eget Företag

Nyföretagarcentrums mentorskapsprogram för dig som tänker starta företag eller har varit företagare i mindre än ett år. Programmet innebär att en nyföretagare kostnadsfritt får tillgång till en mentor som bidrar med sina erfarenheter och sitt nätverk på ideell basis under ett år.

Nyföretagarcentrum Länk till annan webbplats.

 

Almis mentorprogram

Ett av de största och mest utvecklade mentorprogrammen i världen. Här får du hjälp att få ditt företag att växa och öka lönsamheten med hjälp av en mentor.

Almi Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen

Tänker du söka Starta-eget-bidrag? Kontakta alltid Arbetsförmedlingen innan du registrerar företaget. Kundtjänst 0771-416 416.
Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

 

Almi invest

Sveriges mest aktiva investerare i startups. Almi Invest ägs av Almi Företagspartner och ytterst av svenska staten. Almi Invest är delfinansierat av EU, Almi Företagspartner och regionala organisationer.

Almi invest Länk till annan webbplats.

 

Länsstyrelsen Västernorrland

Här kan exempelvis du som är jordbruksföretagare kan du söka olika stöd.
Länsstyrelsen Västernorrland Länk till annan webbplats.

 

Coompanion

Hjälper till med information, rådgivning och handledning till dig som vill starta företag tillsammans med andra i form av ett kooperativ. Företagsformen är ekonomisk förening.
Coompanion Länk till annan webbplats.

 

Region Västernorrland

Genom olika typer av företagsstöd vill Region Västernorrland bidra till en hållbar regional utveckling och tillväxt. Här kan du som driver företag söka stöd för investeringar för att utveckla din verksamhet och därmed skapa sysselsättning i Västernorrland.
Region Västernorrland Länk till annan webbplats.

BizMaker

Är en regional inkubator och science park i Västernorrland. Som länets motor för innovation främjar de företagsutveckling och förnyelse av näringsliv ochsamhälle. Med ett coachande förhållningssätt frigör de kraften hos entreprenörer och innovatörer så att goda idéer kan formas till nya affärer och hållbara lösningar.
Bizmaker Länk till annan webbplats.


RISE Processum

Erbjuder möjlighet att komma i kontakt med specialister för att se om din idé kan bli verklighet och testa dina idéer i en testmiljö i högsta klass.

RISE Processum Länk till annan webbplats.

Almi rådgivning

Almi erbjuder rådgivning när du ska ta över ett befintligt företag.
Almi Länk till annan webbplats.

Business Sweden

Guidar dig rätt när ditt företag behov av internationella kontakter.

Business Sweden Länk till annan webbplats.


Handelskammaren

Arbetar med företagsrelaterade frågor som gäller t ex kommunikation, utbildning, styrelsearbete, energi, export, import, tullar, skatter, etc.

Handelskammaren Länk till annan webbplats.


Exportkreditnämnden

Har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering.

Exportkreditnämnden Länk till annan webbplats.

%%#6a762a%%accent-1%%