Ja

Monica Lindmark och Wallid Sabarsson

Örnsköldsviks krögare jobbar som ett team

I Örnsköldsvik träffas Krögargruppen ungefär varannan månad. Det är företagare inom restaurang och hotell som tillsammans med representanter från kommunen, skolan, Regionen, Arbetsförmedlingen och politiken möts för att utveckla branschen och varandra. Gruppen har funnits ett bra tag men har fått en riktig energiinjektion i år.

%%#6a762a%%accent-1%%

– Det här är en fantastisk grupp engagerade företagare, säger Wallid Sabarsson, näringslivsutvecklare på Örnsköldsviks kommun. Från kommunens håll ville vi utforska hur vi skulle kunna göra saker på ett annorlunda sätt, för att få en bra dialog och hitta en tydlig riktning i vårt samarbete. Vi började med ett möte där företagarna fritt fick berätta vad som var viktigt för dem. Det slutade med att vi hade massor med post it-lappar med tankar och idéer. Där kunde vi se de gemensamma frågorna och så bestämde vi tillsammans vilka vi skulle börja jobba med. Exempelvis är kompetensförsörjning på både kort och lång sikt en gemensam utmaning. Trygghetsfrågor är ett annat viktigt område vi jobbar med.

Monica Lindmark är Hotel Manager på First Hotel Statt och har varit med i gruppen sedan länge.

– Det händer väldigt positiva saker i gruppen nu! Det är viktigt att vi skapar bra relationer och här lär vi känna varandra, tar del av våra olika erfarenheter och behov och stärker varandra. Vi vill att folk ska känna den positiva andan här, att vi hittar på bra saker i Örnsköldsvik, säger Monica och fortsätter: Gruppen är värdefull för oss alla, och att kommunen, genom Wallid, är med och lyssnar och bryr sig om oss känns väldigt bra. Vi ser att när vi lyfter frågor tas de vidare till rätt person och vi får svar på det vi undrar. Här kan vi hjälpas åt att hitta lösningar på våra utmaningar. Det är klart att pandemin har varit och är tuff för oss alla och vi behöver verkligen allt stöd vi kan få för att kunna fortsätta driva våra verksamheter.

Beroende på vad gruppen efterfrågar och behöver bjuder Wallid in personer med rätt kunskap till mötena för att höra krögarnas tankar och svara på frågor.

– Vi vill hjälpa till att skapa dialog och jag finns med som ett verktyg för att underlätta den men det är krögarna själva som sätter agendan. Sedan jobbar vi tillsammans och ser varandra som samarbetspartners. Den samhörighet som blommat upp mellan alla i gruppen betyder mycket och ger kraft framåt, säger Wallid.

Text: Victoria Säker