Ja

Få en inblick i näringslivet och jobben

%%#6a762a%%accent-1%%

Entreprenörsandan och skaparkraften är stor i Örnsköldsvik. Här är vi stolta över våra företag. Vi prioriterar dem högt och arbetar ständigt för att ge dem utrymme och de förutsättningar de behöver för att utvecklas. Här finns ett stort know how och nya, intressanta verksamheter växer fram och skapar en mängd av spännande jobb.

Mer om näringslivet och arbetsmarknaden finns du på webbplatserna
Företag och näringsliv Öppnas i nytt fönster. respektive Jobba och lev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Strategiskt läge i Sverige med en god infrastruktur

I Örnsköldsvik bor cirka 56 000 invånare. Tillsammans med grannkommunerna inom en 15 mils radie är vi inte mindre än 300 000 människor. Botniabanans snabbtåg, ett väl utbyggt buss- och vägnät, sju kommunala hamnar, samt den lokala flygplatsen i Gideå och närheten till Umeås respektive Kramfors flygplats ger oss goda kommunikationsmöjligheter till både nationella och internationella resor.

Norra Sveriges största arbetsmarknad

Det finns goda möjligheter till jobb och att göra karriär i Örnsköldsvik. Pendlingsavståndet är 50 minuter till Umeå och ger oss närhet till Umeå universitet men även till Umeås arbetsmarknad. Tillsammans bildar vi Norrlands största arbetsmarknad med cirka 100 000 jobb. En stor andel av de jobb som finns i Örnsköldsvik står de multinationella industriföretagen för. Dessa har med åren kompletterats med företag inom den växande tjänstesektorn och besöksnäringen. Yrkesroller som är särskilt eftertraktade är ingenjörer, tekniker samt personal inom utbildnings- och sjukvårdsområdet.

Kunskapsintensivt näringsliv med spetskompetens

Näringslivet karaktäriseras av stor företagsanda och handlingskraft, med ett starkt fokus på innovation och utveckling. 75% av det som produceras i den tillverkande industrin går på export, vilket utgör 3% av Sveriges nettoexport. En imponerande andel i tanke på att vår folkmängd är mindre än 0,5 % av Sveriges befolkning. Inom det lokala näringslivet finns ett stort know how, där det bland de cirka 6 500 företag finns spetskompetens som håller högsta internationella klass inom flera områden. Bland export- och industriföretagen finns företag som BAE Systems Hägglunds, Bosch Rexroth Mellansel, Aditya Birla Domsjö Fabriker, Metsä Board och Sanmina.

Bland tjänstesektorn finns IT- och konsultföretag som Clavister, X-Lent, Atea, Eurocon. Men det finns även kreativa näringar däribland yrkesskolan Musikmakarna som satt Örnsköldsvik på Sveriges musikkarta gällande utbildning av blivande musikproducenter. En annan bransch som ständigt växer är besöksnäringen. Örnsköldsvik är stor del av Höga Kusten, en destination som under det senaste decenniet etablerat sig i toppen av svenska besöksmål.

Klimatsmart produktion av varor och tjänster

I Örnsköldsvik tillverkas energieffektiva produkter från förnybara råvaror och det utvecklas en klimatsmart produktion av varor och tjänster. Ett stort utvecklingsprojekt är North Sweden Cleantech som bygger på företags och offentliga verksamheters samarbeten i Västerbotten och Örnsköldsvik. Projektet innehåller två delprojekt som syftar till att skapa ännu bättre förutsättningar till tillväxt och att Örnsköldsvik tar en ledande position inom innovativ energi- och miljöteknik. Det ena är "Framtidens klimatsmarta innovationsplats" vars mål är att öka innovationsverksamheten och innovationskraften i små och medelstora företag samt att stärka utvecklingen av och tillgängligheten till innovationsstödjande system och miljöer. Det andra "Future Cleantech Solutions" som främjar cleantechföretagens möjligheter till konkreta affärs- och samarbetsmöjligheter.

Forskning som är starkt kopplad till våra styrkeområden

  • Inom skog, turism och processindustri är kopplingarna starkast mot Mittuniversitetet.
  • När det gäller kemi, energi och samhällsforskning samarbetas det med Umeå universitet.
  • Den mångskiftande verkstadsindustrin har främst koppling till Luleå tekniska universitet.

I centrala Örnsköldsvik finns lokala forskningsmiljöer med koppling till Umeå universitet och Mittuniversitetet. Statens tekniska forskningsinstitut SP driver utvecklingsbolaget Processum på Domsjö industriområde med fokus på nya hållbara produkter från skogsråvara. Centralt placerat finns även Institutet för tillämpad hydraulik ITH och kopplat till enskilda företag finns mer forskning.

Samverkan som ger konkreta resultat

I Örnsköldsvik har människor sedan en lång tid tillbaka förstått värdet av att samarbeta. Det har lett till ett välutvecklat nätverk av företag, kommun, organisationer och universitet, som tillsammans driver ett brett utvecklingsarbete för att Örnsköldsvik ska bli en ännu bättre plats att bo, leva och verka på. Ett arbete som syftar till att skapa ännu bättre förutsättningar för företagande, kommunikationsmöjligheter och ett attraktivt liv i såväl stad som på landsbygd. I detta samarbete är samverkansytan Världsklass Örnsköldsvik en motor i utvecklingsarbetet. De gör årligen en omvärldsanalys där utmaningar identifieras, som sedan ligger till grund för det gemensamma utvecklingsarbetet.

Företagen i fokus

Företagen är absoluta nyckeln till Örnsköldsviks tillväxt. Därför arbetar kommunen hårt för att skapa förutsättningar för företagen att utvecklas och ge en så bra näringslivsservice som möjligt. Däribland genom företagslotsar, etableringsteam och att bidra genom vara en motor i olika samverkansprojekt, skapa mötesplatser och olika aktiviteter för företagare som inspirerar och utvecklar deras företagande. Genom satsningen ”Företagens framgång – Örnsköldsviks framtid”, ska kommunen som möjliggörare och förutsättningarna för företagande bli än bättre.

Näringslivet och jobben

Rekryteringsguiden

Rekryteringsguiden är ett verktyg som är producerat av Arbetsförmedlingen. Med hjälp av den kan du som företagare hitta smartare vägar och spara tid i din rekryteringsprocess.

Du kan göra geografiska sökningar baserat på yrke och få förslag på vilken rekryteringsmetod som passar bäst för dig. Förslagen grundar sig på statistik och prognoser som är dagsaktuella för arbetsmarknaden.

All statistik och prognosinformation som visas i Rekryteringsguiden baseras på information från:

  • Arbetsförmedlingen
  • Statistiska centralbyrån
  • Tillväxtverket.