Ja

Kontaktcenters personal möter upp och svarar på dina frågor.

Kvällsöppet för nyinflyttade

För att möta och hälsa dig som är nyinflyttad välkommen till kommunen, så har vi en gång i månaden kvällsöppet/drop in för dig kl 17:00 - 19:00 i stadshuset Kronan på Järnvägsgatan 6. Vi svarar på frågor som berör dig som är nyinflyttad och om kommunen i stort.

Följande dagar har vi kvällsöppet:

8 november - 2022

17 januari - 2023

7 februari - 2023

14 mars - 2023

18 april - 2023

9 maj - 2023

%%#6a762a%%accent-1%%