Ja

Naturliga förutsättningar strax utanför knuten.

Att bo på landsbygd

Drömmer du om att bo nära till skog och natur i Höga Kusten, i en villa med egen trädgård, känna gemenskapen mellan grannar och lugnet runt omkring dig? Och allt till ett rimligt pris. Då ska du bo på landsbygden som cirka en tredjedel av Örnsköldsviks befolkning gör. Det bor 56 000 invånare i kommunen.

%%#6a762a%%accent-1%%

Låt drömmen bli sann
Det låter som en dröm men den här drömmen går att förverkliga - att du efter arbetsdagen kommer hem inom en rimlig tid utan att behöva sitta i bilkö, slå dig ned på verandan, känna lugnet utan vare sig höra larmet från storstadstrafiken eller lukten från avgaserna. Se ut över nejden och känna att du är i ett med naturen. Andas den friska luften höra vindens sus och på sin höjd traktorn som kör på åkern eller grannen som ser om sitt hus. Den vy du möter är alltid Höga Kustens vackra och kuperade landskap.

Allt fler ser möjligheterna i att leva ett liv på landsbygden.

Möjligheter till att arbeta hemifrån
Det kanske låter som du är långt från "civilisationen" men här är kommunikationer relativt välutbyggda och det finns alla möjligheter att jobba hemifrån. I Örnsköldsvik kan hela 95 procent av hushållen koppla upp sig via bredband. På en rad ställen uti landsbygden finns servicepunkter som är anknutna till en butik eller en bensinstation. Naturliga mötesplatser, där det även finns innovativa servicelösningar som underlättar vardagen för boende, besökare och företag.

Servicepunkterna underlättar för boende, besökare och företag.

Gemenskap en naturlig del
På landsbygden är gemenskapen påtaglig. Här står människor sida vid sida för att både bevara och utveckla sin livsplats. I olika landsbygdsföreningar samlas engagemanget. I den ekonomiska föreningen Bygdsam som finns i serviceorterna Nätradalen, Anundsjö, Gideälvdal och Grundsunda, kraftsamlar företagen, ideell sektor och kommunen för utveckla bygden genom olika samarbets- och samverkansformer som leder till effektivare och smartare lösningar och ökar trivsel och tillväxt i bygden.

Gemenskap som förgyller vardagen.

Närheten till varandra
En av fördelarna med att bo i en relativt liten men tillräckligt stor kommun är den närhet som finns - till skolorna, vård och omsorg, till jobben, friluftslivet och till staden med sitt utbud av kultur, nöjen, affärer, restauranger, evenemang med mera.

Prisvärt boende i alla dess former
Väljer du att bosätta dig på landsbygden får du inte bara en god livskvalitet du får även mycket boende för pengarna. Här finns allt från den lilla röda stugan till stora herrgården. Det enkla eller exklusiva boendet. I pendlings- och avståndsguiden får du en överblick över landsbygden - avstånd till skolor, vårdinrättningar, kollektivtrafik med mera.

Boenden av olika slag med den gemensamma vyn - Höga Kusten.

Tips som berör landsbygd

%%#6a762a%%accent-1%%

Pendling- och avståndsguiden

På webbsidan Välkommen hit kan du jämföra olika områden att bo och leva i, huspriser, avstånd till skolor, vårdcentraler, kultur, idrott m.m.

Välkommen hit Länk till annan webbplats.

Bygdsam

Samverkansplattformen Bygdsam syftar till att kraftsamla och utveckla bygden genom samarbets- och samverkansformer som leder till effektivare och smartare lösningar och ökar trivsel och tillväxt i bygden.

Bygdsam

Servicepunkter

På landsbygden finns servicepunkter som fungerar som ett nav för service och information till boende och besökare. Ofta anknutna till en butik eller en bensinmack.

Servicepunkter

Leader Höga Kusten

En ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i Höga Kustens kommuner. Stöttar samarbetsprojekt mellan näringslivet, ideella och offentliga parter.

Leader Höga Kusten Länk till annan webbplats.

Landsbyggare

Inspireras av Landsbyggare en webbplats där eldsjälar och entusiaster möts och ser möjligheterna med att bo på landsbygden.

Landsbyggare Länk till annan webbplats.

ornskoldsvik.se

Örnsköldsviks kommuns webbplats med information, service och tjänster.

ornskoldsvik.se

En inblick i landsbygden