Ecohelix anläggning som just nu testas för att tas i bruk i början av 2021.

Ecohelix satsar stort på produktion av gröna material

Företaget Ecohelix har valt Örnsköldsvik som plats för fortsatt utveckling av ett grönt alternativ till plaster. Projektet tar nu nästa steg på Domsjö fabriksområde där en mobil demoanläggning tas i bruk i början av 2021.

– De senaste åren har marknaden förändrats och alla skriker efter gröna produkter. Det är givetvis bra för både oss och för Domsjö Fabriker, säger Ecohelix VD Petri Oinonen.

%%#6a762a%%accent-1%%

Ecohelix använder en sidoström från massabruksproduktion och modifierar den för att skapa en polymerprodukt som kan göra flera branscher mer hållbara i framtiden. Produkten, ett konstruktionsmaterial som i dagligt tal kallas för plaster, är biobaserad och helt grön och kan även ge fördelar för Domsjö Fabrikers produktion. Restprodukten används i dag till bland annat produktion av etanol, men stora delar förbränns.

– För fabriken innebär det en ekonomisk vinning men också en mer effektiv massaprocess när vi tar bort polymeret. För oss betyder det en hållbar och certifierad ström av vår råvara från den svenska skogen. Tillsammans nyttjar vi hela värdekedjan bättre och kan ta tillvara på mer av råvaran, berättar Petri Oinonen och fortsätter:

– Våra kunder är kemikalieföretag som efterfrågar ett grönt alternativ till sina slutprodukter. Det har hänt jättemycket gällande efterfrågan på gröna produkter, vilket är bra för oss som nu kan nå marknaden väldigt snabbt. Slutprodukter kan vara exempelvis miljövänligt kartonglim, förpackningsmaterial för livsmedel och emulgeringsmedel i kosmetika.

Ecohelix har sedan tidigare samarbetat med Domsjö Fabriker i pilotskala, men nu byggs en demoanläggning som tas i bruk i början av 2021. Investeringskostnaden är i storleksordningen 16 miljoner kronor och anläggningen är 100 kvadratmeter stor. Maskiner testas för fullt för att kunna starta upp i januari, vilket innebär att företagets kunder i sin tur kan påbörja storskaliga tester.

– Nästa steg för oss är finansiering för en fullskalig produktion i slutet av 2023. Vi har ansökt om bidrag till anläggningen från EU:s innovationsfond och det ser just nu lovande ut. Vi hoppas givetvis på positivt utfall eftersom marknaden ser väldigt bra ut för gröna produkter, kommenterar Petri Oinonen och avslutar:

– Domsjö Fabriker ser positivt på samarbetet och de fördelar som vi kan ge. Processen är designad för att passa dem perfekt och även om vi har andra möjligheter till en framtida storskalig produktion skulle det ta längre tid för oss att starta upp på nytt. Därför ser vi konstruktivt på vår förhandling för ett långsiktigt samarbete som skulle innebära femton tusen ton slutprodukt per år.


Text: Frank Eriksson
Foto: Ludwig Arnlund