Länk till startsidan

Kommunala bolag

Bra att veta

Örnsköldsviks kommun har fem aktiva dotterbolag samlade under moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB som ägs till 100 procent av Örnsköldsviks kommun. Rodrets styrelse utses av kommunfullmäktige. I Rodretkoncernen ingår de helägda dotterbolagen Övik Energi AB, AB Övikshem, Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, Örnsköldsvik Airport AB och det delägda dotterbolaget Innovation Örnsköldsvik AB. Under 2024 kommer det nybildade holdingbolaget ÖTL AB att samordna dotterbolagen Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB och Örnsköldsvik Airport AB under sig.

Moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik ABs övergripande mål är att stödja Örnsköldsviks kommuns utveckling utifrån politikernas vision och mål. Bolaget ska genom samordning verka för att ägaren får ekonomisk avkastning inom ramen för dotterbolagens egen utveckling. Bolaget ska också stödja dotterbolagen att uppnå visioner och mål, grundat på en samsyn till gagn för kommuninvånarnas bästa.

Ordförande i Rodret: Anna-Britta Åkerlind (C)
Vice ordförande: Carolina Sondell (S)
VD i Rodret: Pär Lindberg

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.