En skola som har elevernas framtid i fokus.

En skola för livslångt lärande.

Här skapas livslånga relationer.

Skola & studier

Vi strävar efter att bli en av Sveriges bästa skolkommuner på alla utbildningsnivåer. Siktar du på högre utbildning finns alla möjligheter via distansstudier. Vi har också unika utbildningar som skapats i samarbete med det lokala näringslivet – och som därmed leder till jobb. Dessutom har vi högklassiga musikutbildningar i kommunen, som har format många av landets stora musiker och hitmakare.

Studentstaden Örnsköldsvik
Varje år kommer ca 600 studenter till Örnsköldsvik för att studera. Här finns utbildningar på såväl universitets- som yrkeshögskolenivå, med fräscha utbildningslokaler, engagerade lärare och lärcentrum för distansstuderande. Universitetsutbildningarna har utbyten med universitet runt om i världen och flera av YH-utbildningarna ger dig möjligheten att studera eller praktisera utomlands. Som student på universitet eller YH-utbildning i Örnsköldsvik är du garanterad en bostad genom det kommunala bostadsbolaget Övikshem.

Läs mer: www.ornskoldsvik.se/larcentrumlänk till annan webbplats

En skola som vill mer

Barn och ungdomar i Örnsköldsvik ska ha de bästa förutsättningarna att utvecklas. Därför arbetar alla skolformer, från förskola till gymnasium, för att bli en av Sveriges bästa skolkommuner 2020. Vägen dit går bland annat via att ge alla barn och elever möjlighet att nå nästa kunskapsnivå, att skolorna utgår från forskning och beprövad erfarenhet, ett professionellt och utmanande ledarskap och trygga skolmiljöer.

Läs mer: www.ornskoldsvik.se/utbildningochbarnomsorglänk till annan webbplats


Läsvärt

Attraktiv studiemiljö ska locka fler att studera

Artikel: Webbmagsinet Evolve

En mötesplats utan vardagsbestyr

Webb: Lärcentrum

Film: Studentstaden Örnsköldsvik

Genomtänkta raster som engagerar

Artikel: Inspiration

Film: Musikmakarnas jämställdhetsprojekt

Vill du flytta till Örnsköldsvik?

Webb: Flytta hit

Ta del av våra invånares personliga upplevelser av Örnsköldsvik via #mittornskoldsvik och #roligareiornskoldsvik. Följ utvalda temaområden, där våra ambassadörer delar med sig av pärlor och upplevelser. Vill du också bli ambassadör? Kontakta oss gärna.

Ta del av våra invånares personliga upplevelser av Örnsköldsvik via #mittornskoldsvik och #roligareiornskoldsvik. Följ utvalda temaområden, där våra ambassadörer delar med sig av pärlor och upplevelser. Vill du också bli ambassadör? Kontakta oss gärna.

Om Inspiration

Med webbsidan Inspiration vill vi ge dig en inblick hur det är att bo, leva och verka
i Örnsköldsvik genom texter, bilder, filmer och artiklar.

Frågor om innehållet

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.