Lärare i samtal i Läslyftet. Från vänster Ulrika Sjölund, Therese Karlström, Malin Hallin, Agneta Edlund, Susanne Sjöberg 

Engagemang som smittar av sig

Det är i samtalet det händer. När pedagoger i förskolorna och skolorna träffas för att samtala händer
det bra saker. Det har visat sig vara värdefull fortbildning att lära av varandra genom att diskutera
och analysera det arbete man gör i sina barn- och elevgrupper.

Tala, lyssna, läsa och skriva ingår i alla ämnen som elever möter i skolan. Därför tog Skolverket för ett par år sedan initiativ till en satsning som går under namnet Läslyftet. Under förra året deltog drygt 200 pedagoger i Örnsköldsviks kommun och läsåret 2017/2018 är det ännu fler. Skolverket står för materialet och ger också statsbidrag för att täcka handledarens tid. De pedagoger som deltar träffas regelbundet under två terminer och har till sin hjälp en handledare. Man samtalar utifrån texter och filmer som beskriver vetenskapligt beprövade metoder och arbetssätt som utvecklar barns och elevers språk-, läs- och skrivförmåga. Sedan planerar man en aktivitet som man testar på sin barn- eller elevgrupp. Vid nästa träff går man igenom hur aktiviteten fungerade och vad man skulle kunna göra ännu bättre.

 – Mina elever blir nyfikna och engagerade när de ser hur entusiastisk jag är. Det smittar av sig åt båda hållen. De träffar vi har här på skolan är väldigt värdefull fortbildning. Det vi samtalar kring är användbart i undervisningen och upplägget är bra och lärorikt. När många i personalen deltar får man också tips som passar alla åldrar på skolan. Det är viktigt. Vi har väldigt lärorika diskussioner, säger Ulrika Sjölund, grundskollärare vid Gideåskolan.

 

På Gideåskolan har grundskollärare, förskollärare och speciallärare från förskoleklass upp till årskurs sex deltagit i Läslyftet. Det kan se lite olika ut från skola till skola vilka som deltar. Varje grupp eller skola väljer också själva vad man vill fördjupa sig i. Det kan till exempel handla om att utveckla läsförståelsen för de olika begrepp som ingår i ämnet NO eller att generellt utveckla skrivandet.

 

 – Jag har haft ungefär 6-7 lärare i de grupper som jag handlett. Det är inspirerande och roligt att vara handledare. Det tar en hel del tid för deltagarna men det ger också något tillbaka. Det är inget nytt att reflektera över sin undervisning och att diskutera med kollegor men kollegialt lärande skiljer sig genom att man arbetar genomtänkt med ett strukturerat lärande. I gruppen jobbar vi med hur man arbetar sig fram till en lösning av en uppgift, hur man formulerar ett problem och hur man kritiskt granskar inte bara andras utan även sitt eget arbete. Vi tränar också på att ge och ta emot återkoppling. Träffarna bidrar även till fler redskap i undervisningen och tillsammans hittar man mer varierande sätt att undervisa, berättar IngMarie Holmgren grundskollärare och handledare i Läslyftet för lärare på Gideåskolan och Björnaskolan.

 

På sikt är tanken att satsningen ska synas på resultaten i de nationella proven och göra så att fler unga når målen i skolan.

 

 

Text och Foto: Ann-Sofie Mathiasson


Läsvärt

Attraktiv studiemiljö ska locka fler att studera i Örnsköldsvik

Artikel: Evolve

Film: Studentstaden Örnsköldsvik

Webb: Studera i Örnsköldsvik

Engagemang som smittar av sig

Artikel: Inspiration

Film: Musikmakarnas jämställdhetsprojekt

Vill du flytta till Örnsköldsvik?

Webb: Flytta hit

Ta del av våra invånares personliga upplevelser av Örnsköldsvik via #mittornskoldsvik och #roligareiornskoldsvik. Följ utvalda temaområden, där våra ambassadörer delar med sig av pärlor och upplevelser. Vill du också bli ambassadör? Kontakta oss gärna.

Ta del av våra invånares personliga upplevelser av Örnsköldsvik via #mittornskoldsvik och #roligareiornskoldsvik. Följ utvalda temaområden, där våra ambassadörer delar med sig av pärlor och upplevelser. Vill du också bli ambassadör? Kontakta oss gärna.

Om Inspiration

Med webbsidan Inspiration vill vi ge dig en inblick hur det är att bo, leva och verka
i Örnsköldsvik genom texter, bilder, filmer och artiklar.

Frågor om innehållet

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.