Örnsköldsvik har ställt siktet högt. Till år 2020 ska skolan vara en av de bästa i landet. Vägen dit går bland annat genom en ökad digitalisering.

Skolkommunen med höga ambitioner

Genomgående för skolan i Örnsköldsvik är inställningen att det alltid finns utrymme att bli bättre. Redan nu rankas Örnsköldsvik som den bästa skolkommunen i Västernorrland, och siktet är inställt på att bli en av de bästa i landet till år 2020.

– Allt handlar om att eleverna ska få en så bra framtid som möjligt, säger Kristina Rastbäck, chef för bildningsförvaltningen i Örnsköldsvik.

Flera initiativ har tagits på senare år för att utveckla skolan. Bland annat är alla förstelärare i Örnsköldsvik tillsvidareanställda. Dels för tryggheten en sådan tjänst bidrar med, dels för att visa att duktiga pedagoger uppskattas.

– Att arbeta med ledarskap är viktigt och det är något vi jobbar med på flera olika nivåer. Både vi som är chefer på förvaltningen, men särskilt chefer och rektorer ute i verksamheterna. De hjälper till exempel sin personal att bli skickliga ledare i en klassrumssituation, säger Kristina Rastbäck.

 

En skola som når alla

Örnsköldsvik ligger bra till sett till skolresultat. Andelen behöriga lärare är hög och den prisbelönta naturen som finns i kommunen används i hög utsträckning i undervisningen. För att nå de uppställda målen till 2020 jobbar kommunen på flera sätt för att ytterligare stärka skolan.

– Vi utvecklar oss bland annat i vårt arbete med elever som har särskilda behov. Om en skola klarar av att nå alla elever, även de som behöver extra stöd, då får den skolan som helhet oftast bättre resultat än andra, säger Kristina.

 

Fakta:
För att bli en av de bästa skolkommunerna år 2020 har utbildningsnämnden i Örnsköldsvik tagit fram fem mål:
- Örnsköldsviks skolor ska präglas av demokratiska principer.

- De ska präglas av ett modernt, professionellt och utmanande ledarskap på alla nivåer.

- Alla elever ska ha möjlighet att nå nästa kunskapsnivå
- Skolorna ska utgå från forskning och beprövad erfarenhet.
- I Örnsköldsviks skolor ska pedagogiskt arbete bedrivas i goda lärmiljöer.


Läsvärt

Vägen till bästa skolkommun 2020

Artikel: Inspiration

Film: Studentstaden Örnsköldsvik

Webb: Studera i Örnsköldsvik

Engagemang som smittar

Artikel: Inspiration

Film: Musikmakarnas jämställdhetsprojekt

Vill du flytta till Örnsköldsvik?

Webb: Flytta hit

Ta del av våra invånares personliga upplevelser av Örnsköldsvik via #mittornskoldsvik och #roligareiornskoldsvik. Följ utvalda temaområden, där våra ambassadörer delar med sig av pärlor och upplevelser. Vill du också bli ambassadör? Kontakta oss gärna.

Ta del av våra invånares personliga upplevelser av Örnsköldsvik via #mittornskoldsvik och #roligareiornskoldsvik. Följ utvalda temaområden, där våra ambassadörer delar med sig av pärlor och upplevelser. Vill du också bli ambassadör? Kontakta oss gärna.

Om Inspiration

Med webbsidan Inspiration vill vi ge dig en inblick hur det är att bo, leva och verka
i Örnsköldsvik genom texter, bilder, filmer och artiklar.

Frågor om innehållet

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.