Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Du är här:

Teckenspråk

Förskola och fritidshem

Grundskola med förskoleklass

Gymnasie- och vuxenutbildning

Ekonomiskt stöd och rådgivning

Stöd till anhöriga

Stöd och service i hemmet

Anpassade boendeformer

Funktionsnedsättning

Kommunal hälso- och sjukvård

Familjer och enskilda

Missbruk, beroende och våld

Fritid och kultur

Arbete och företagande

Bo och bygga

Kommunikationer och resor

Kommun och politik

Kontakt med kommunen