Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Gymnasiesärskola

Bra att veta

I Örnsköldsviks gymnasiums regi erbjuds fyra nationella program och individuella program för gymnasiesärskolan. Är du intresserad av något av dessa program finns de belägna på Parkskolan.

Gymnasiesärskolans huvuduppgift är att ge eleverna sådana kunskaper så att de får goda förutsättningar för sin fortsatta utveckling. Gymnasiesärskolan ska leda till att alla elever får en god möjlighet till att få jobb, sysselsättning eller möjlighet till fortsatta studier, förbereda för eget boende och ge möjligheter till en rik fritid. Att få möjlighet att utvecklas till självständiga och ansvarstagande samhällsmedborgare är i fokus hos oss på gymnasiesärskolan i Örnsköldsvik.

Elever med möjlighet att söka till gymnasiesärskolan har under årskurs 9 möjlighet att prova på utbildningarna under längre eller kortare perioder för att veta vilket program som kan vara intressant att söka.

Gymnasiesärskolan erbjuder praktik eller Arbetsplatsförlagt lärande (APL) där eleverna under kortare eller längre perioder får sin utbildning på företag. Skolan kan också erbjuda lärlingsutbildning om intresse finns för detta.

Elever i gymnasiesärskolan som har ett annat modersmål än svenska eller som identifierar sig med någon av de nationella minoriteterna erbjuds modersmålsundervisning två lektioner i veckan, att ansöka är frivilligt. I gymnasiesärskolan ansöker eleven själv.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna har särskilt stark rätt till modersmålsundervisning. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Kontakt

Helen Brandehav

Samordnare för mottagningen till särskolan

Telefon: 073-043 71 93

E-post: helen.brandehav@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

Kontakta skolsköterska och övrig elevhälsopersonal via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15)