Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Verksamhetsförlagd utbildning VFU

Bra att veta

Kommunen tar, i överenskommelse med universiteten, årligen emot ett antal studenter som utbildar sig till socionom, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, förskollärare och lärare. Även andra studenter är välkomna att höra av sig.

På kommunens arbetsplatser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) möter du handledare som ska stödja dig för att uppnå målen med VFU-perioden. Kommunen har över 300 utsedda lokala lärarutbildare. Deras ansvar är att bidra till en så bra utbildning som möjligt under den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.

Universiteten, i samarbete med kommunens välfärdsförvaltning och bildningsförvaltning, fördelar platserna utifrån önskemål och tillgång till VFU-platser.

När du blivit erbjuden praktik inom skola eller förskola ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Ansök om utdraget hos polisen i god tid innan din VFU börjar.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns mölighet till drop-in att träffa finskspråkig och sydsamiskspråkig kommunvägledare.