Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Detaljplaner och planbesked

Bra att veta

En detaljplan reglerar bebyggelse och hur den är utformad. Den reglerar också enstaka byggnader som påverkar omgivningen. En detaljplan är bindande tills den ändras. Plan- och bygglagen styr vad en detaljplan ska innehålla och på vilket sätt den ska göras eller ändras.

Kommunerna har planmonopol. Det innebär att kommunen själv bestämmer hur marken ska användas och bebyggas inom kommunen. Planerar du en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs kan du begära ett planbesked från kommunen. Syftet med planbeskedet är att få ett snabbt och tydligt besked om kommunen är beredd att börja ett planarbete och i så fall när. Planbeskedet ska ges inom fyra månader om ni inte kommer överens om något annat.

När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns mölighet till drop-in att träffa finskspråkig och sydsamiskspråkig kommunvägledare.