Koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Med anledning av att bakterier upptäckts vid en rutinprovtagning kan dricksvattnet för boende i Trehörningsjö vara förorenat. Som en säkerhetsåtgärd ska därför vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp. Läs artikeln - koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Länk till startsidan

Förvaltningar

Bra att veta

Förvaltningarna ansvarar för att genomföra de politiska besluten och ge den service till kommuninvånarna som politikerna beslutat om. Varje förvaltning är kopplad till en nämnd, förutom samhällsbyggnadsförvaltingen vars verksamhetsområden faller dels under samhällsbyggnadsnämndens ansvar, dels kultur- och fritidsnämndens ansvar.

De som arbetar på kommunens förvaltningar är anställda tjänstepersoner. Nämnderna däremot, är sammansatta av förtroendevalda politiker.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.