Bjästa och Köpmanholmen förbereds för fortsatt tillväxt

Bjästa och Köpmanholmen har de senaste åren vuxit vad gäller etableringar, då mark i området blivit mer och mer attraktiv för företag. Örnsköldsviks Kommun vill nu ha en beredskap även för framtida utvecklingar och arbetar därför proaktivt i området.

Vi har anskaffat mer mark från privatpersoner för att nya etableringar ska kunna ske, men även för att de befintliga företagen på platsen ska ha möjlighet till expansion, berättar näringslivsutvecklare Sebastian Arnehed.

I Köpmanholmen och Bjästa växer etableringar och det finns plats för fler!

I Köpmanholmen och Bjästa växer etableringar och det finns plats för fler!

Tack vare närheten till E4, och även hamnen i Köpmanholmen, har mark strax söder om Örnsköldsvik blivit mer och mer populär över tid för att etablera eller utöka verksamheten för företag. I området finns sedan tidigare företag som Wijo, Cinis Fertilizer, Kinab och Agardh Bygg och de företagen kommer med största sannolikhet att få sällskap i närområdet.

– Det  har under lång tid funnit tillgänglig mark i Bjästa och Köpmanholmen, men att det är först under de senaste åren som intresset verkligen accelererat för etableringar såväl lokalt som från företag utifrån. Det är en plats med goda kommunikationer i form av E4 och hamn, ett stråk med redan etablerade industrier och redan nu möjlighet till kompetensförsörjning tack vare boenden i närområdet, berättar Arnehed.

– Det blir en positiv spiral när nu företag visat att platsen fungerar utmärkt och att de som är beroende av god logistik för sina verksamheter är nöjda. Givetvis hjälper det till när det kommer till efterfrågan på mark.

Vi tror på platsen och som kommun investerar vi för att ha en beredskap för fortsatt tillväxt.

Företagen som etablerat sig under de senaste åren verkar både inom tillverkningsindustrin eller som underleverantörer. Det finns även större byggnader i form av centrallager för distribution. Intresset är fortsatt stort för mark i området, vilket är glädjande på flera sätt.

– Vi tror på platsen och som kommun investerar vi för att ha en beredskap för fortsatt tillväxt. Vi vill framtidssäkra att det vid efterfrågan ska finnas möjlighet för etablering och platsen är, precis som andra orter i vårt närområde med närhet till E4, ett tydligt nav som har stor potential, berättar Arnehed och avslutar:

– Ser vi ur ett bredare samhällsperspektiv är det viktigt med en levande landsbygd och en förutsättning för det är att arbetstillfällen finns. Det ger då ringar på vattnet för övig tillväxt, en mer attraktiv bostadsmarknad men även potentialen för att andra näringsidkare ska få upp ögonen för platsen.

Evolve symbol

Relationer är nyckeln till framgång

Jonsson och Söner har utvecklats från en småskalig verksamhet till en internationell aktör inom mobila stenkrossverk. Bakom framgången ligger år av hårt arbete, driv och fokus på utveckling. Men framför allt av goda relationer till kunder, medarbetare och leverantörer. Nu läggs nästa växel in. – Vi ska växa, säger Per-Olof Nilsson, företagets vd.

Starkare arbetsmarknadsregion ska få Örnsköldsvik att växa

Örnsköldsviks kommun vill och ska växa. I Grundsundabygden finns stark potential för att nå det målet. Nu pågår ett strategiskt arbete för att stärka den regionen, och där är Umeå universitet en viktig spelare. – Vill man utveckla en hel kommun behöver man se utanför tätorten. Och vi behöver dra lärdomar av andra, liknande platser, säger Dieter Müller, professor i kulturgeografi och vice rektor vid Umeå universitet.

Skyttis fylls med ännu fler möjligheter

Utvecklingen av Skyttis friluftsområde pågår med såväl underhåll som nysatsningar. Efter positivt beslut från Arvsfonden om medel för byggandet av skidskytteanläggning är utvecklingen stark för vinteridrotterna. Nya konstgräsmattor är även på plats och hela anläggningen är under utredning och översyn. – Anslaget är brett där mycket utgår från idrottsföreningar, spontanaktiviteter och friluftsliv, men det vore jätteroligt om Skyttis i framtiden skulle betyda mycket för ett levande närområde att känna stolthet kring, berättar Sune Westberg, chef för kultur- och fritidsavdelningen på Örnsköldsviks kommun.

Kulturen har gett Köpmanholmen ett uppsving

Inflyttning, ökade huspriser och fullbelagd förskola. Detta tack vare driv och framtidstro bland de boende i Köpmanholmen. Sedan har även två arv spelat stor roll, pengar som var avsedda till kultur men som gav ringar på vattnet.