Relationer är nyckeln till framgång

Jonsson och Söner har utvecklats från en småskalig verksamhet till en internationell aktör inom mobila stenkrossverk. Bakom framgången ligger år av hårt arbete, driv och fokus på utveckling. Men framför allt av goda relationer till kunder, medarbetare och leverantörer. Nu läggs nästa växel in.

– Vi ska växa, säger Per-Olof Nilsson, företagets vd.

Jonsson & Söner har under årens lopp blivit en ledande aktör inom krossverk. Per-Olof Nilsson, vd, och Eva-Lotta Hallin Wiklund, eftermarknadschef, ser fram emot att flytta fram positionerna ytterligare.

Jonsson & Söner har under årens lopp blivit en ledande aktör inom krossverk. Per-Olof Nilsson, vd, och Eva-Lotta Hallin Wiklund, eftermarknadschef, ser fram emot att flytta fram positionerna ytterligare.

Med bästa utsikt intill Happstafjärden ligger företaget som har närmare 80 anställda.

Även om allt fler kunder ligger utanför landets gränser, så som Australien, USA, Tyskland, England, Irland, Norge och Finland, finns inga planer på att flytta. Däremot har lokalerna precis byggs ut med sikte på ytterligare tillväxt.

– En anledning till vår framgång är just vårt läge. Här är det enkelt och tillgängligt och vi har många leverantörer i vår närhet, säger Per-Olof.

– Vårt ledord är relationer, till kund, leverantör och medarbetare. Tillsammans ska vi vara, och är, starka, säger Eva-Lotta Hallin Wiklund, eftermarknadschef.

Jonsson och Söner grundades i början av 50-talet av Per Johan Jonsson. Inledningsvis med pälshandel men verksamheten tog efter en tid en ny riktning med sikte på entreprenadmaskiner och krossverk.

Under åren har Jonsson och Söner ständigt utvecklats och nischat sig till en marknad med mobila, eldrivna produkter i det tyngre segmentet inom stenkrossning. Användningsområdena är många, som exempelvis vid vägbygge och inom gruvindustrin.

I Sverige är Jonsson och Söner en av de största leverantörerna inom sin genre, och allt fler marknadsandelar tas utomlands.

– Vi har ett brett produktutbud av krossverk och i många fall så kan dessa kompletteras och förändras efter kundens önskemål och behov. Vi är snabbfotade och lyhörda, säger Eva-Lotta.

En anledning till vår framgång är just vårt läge. Här är det enkelt och tillgängligt och vi har många leverantörer i vår närhet.

Sedan 2018 ägs företaget av Metso-koncernen. På så sätt har man kommit in i en större organisation med all dess trygghet och fördelar, inte minst tillgången till internationellt nätverk.

Samtidigt har man fått behålla sitt namn och jobbar vidare i Jonsson-andan. En anda som kännetecknas av närvaro, trivsel, stort engagemang, prestigelöshet och låg personalomsättning.

När kriget i Ukraina bröt ut märktes en ökad försiktighet från kunderna i Skandinavien, vilket medförde att Jonsson och Söner intensifierade bearbetningen av den internationella marknaden.

– Vi växer utomlands och har skrivit avtal med flera distributörer, men vi ser nu också tecken på en positiv vändning på vår hemmamarknad, säger Per-Olof.

Tilltron på framtiden är stor men innebär samtidigt en del utmaningar. En av dem är ländernas varierande regelverk kring byggstandarder, miljökrav och transportregler. Kunderna ställer också höga krav på att kunna förflytta krossverken på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Detta har Jonsson och Söner löst genom att bygga krossverken i moduler så de kan transporteras i delar och sedan på ett enkelt sätt monteras ihop på plats.

Då Jonsson och Söner ständigt växer och utvecklas så är de i behov av nya medarbetare.

– När vi rekryterar går vi mycket på personlighet, men givetvis ska man också ha relevant kompetens. De som jobbar hos oss blir ofta kvar i många år. Det tyder på trivsel, säger Eva-Lotta.

Evolve symbol

Starkare arbetsmarknadsregion ska få Örnsköldsvik att växa

Örnsköldsviks kommun vill och ska växa. I Grundsundabygden finns stark potential för att nå det målet. Nu pågår ett strategiskt arbete för att stärka den regionen, och där är Umeå universitet en viktig spelare. – Vill man utveckla en hel kommun behöver man se utanför tätorten. Och vi behöver dra lärdomar av andra, liknande platser, säger Dieter Müller, professor i kulturgeografi och vice rektor vid Umeå universitet.

Bjästa och Köpmanholmen förbereds för fortsatt tillväxt

Bjästa och Köpmanholmen har de senaste åren vuxit vad gäller etableringar, då mark i området blivit mer och mer attraktiv för företag. Örnsköldsviks Kommun vill nu ha en beredskap även för framtida utvecklingar och arbetar därför proaktivt i området. – Vi har anskaffat mer mark fr å n privatpersoner för att nya etableringar ska kunna ske, men även för att de befintliga företagen på platsen ska ha möjlighet till expan sion, berättar näringslivsutvecklare Sebastian Arnehed.

Skyttis fylls med ännu fler möjligheter

Utvecklingen av Skyttis friluftsområde pågår med såväl underhåll som nysatsningar. Efter positivt beslut från Arvsfonden om medel för byggandet av skidskytteanläggning är utvecklingen stark för vinteridrotterna. Nya konstgräsmattor är även på plats och hela anläggningen är under utredning och översyn. – Anslaget är brett där mycket utgår från idrottsföreningar, spontanaktiviteter och friluftsliv, men det vore jätteroligt om Skyttis i framtiden skulle betyda mycket för ett levande närområde att känna stolthet kring, berättar Sune Westberg, chef för kultur- och fritidsavdelningen på Örnsköldsviks kommun.

Kulturen har gett Köpmanholmen ett uppsving

Inflyttning, ökade huspriser och fullbelagd förskola. Detta tack vare driv och framtidstro bland de boende i Köpmanholmen. Sedan har även två arv spelat stor roll, pengar som var avsedda till kultur men som gav ringar på vattnet.