Skyttis fylls med ännu fler möjligheter

Utvecklingen av Skyttis friluftsområde pågår med såväl underhåll som nysatsningar. Efter positivt beslut från Arvsfonden om medel för byggandet av skidskytteanläggning är utvecklingen stark för vinteridrotterna. Nya konstgräsmattor är även på plats och hela anläggningen är under utredning och översyn.

– Anslaget är brett där mycket utgår från idrottsföreningar, spontanaktiviteter och friluftsliv, men det vore jätteroligt om Skyttis i framtiden skulle betyda mycket för ett levande närområde att känna stolthet kring, berättar Sune Westberg, chef för kultur- och fritidsavdelningen på Örnsköldsviks kommun.

Ny skidskyttevall ingår i den första etappen på den utveckling som nu sker av Skyttis friluftsområde.

Ny skidskyttevall ingår i den första etappen på den utveckling som nu sker av Skyttis friluftsområde.

Skyttis friluftsområde har som del av planerat underhåll nyligen fått ny konstgräsmatta på matcharenan för fotboll. Men en nyhet är anläggandet av ytterligare en konstgräsplan för träning och spontanspel. Där grusparkeringen idag finns har en ny B-plan anlagts.

– Vi hoppas och tror att det inte kommer att ställa till problem för parkeringssituationen då den ytan är helt outnyttjad under alla tider förutom de största arrangemangen. Vi har sett en stor efterfrågan på spontanspel och vill möta upp den, samt öka möjligheten till träningar på konstgräs, berättar Sune Westberg och utvecklar:

– Vi har uppdrag från kultur- och fritidsnämnden att ta fram en plan för hela Skyttis-området. Där inkluderas hela idrottsplatsen, spårområdet och hela området bort till cykelanläggningen Örnen Mountainbike Arena i Järved. Den planen ska levereras till kultur - och fritidsnämnden i december och vi har tittat på befintliga anläggningar och ytor samt framtida behov och önskemål i dialog med både föreningar och allmänheten.

Projektet att utveckla skidskytteverksamheten i Örnsköldsvik är nu i den första etappen av flera mot en komplett och modern evenemangsarena på Skyttis. I etapp ett finns fem miljoner kronor i kommunala medel avsatta för att komplettera Arvsfondens bidrag. Skidsamverkan Örnsköldsvik, som består av samtliga skid- och skidskytteföreningar, och Örnsköldsviks kommun planerar parallellt med etapp ett även efterföljande etapper. De omfattar ytterligare längdspår och uppförande av skidstadion i investeringar som kommer att löpa över flera år i samarbete med Skidsamverkan Örnsköldsvik.

– Längdskidåkningen, men också skidskyttet, ska vi försöka att förbättra då skidspåren idag inte är nog utmanande för att ordna tävlingar som ger FIS-poäng. Men här och nu sker mark- och miljöundersökningar för den första etappen med bland annat skidskyttevall och straffrunda som förväntas vara klar inom kort. Då är förhoppningen att det inte är några hinder för att vi ska kunna starta projekteringen, berättar Westberg och avslutar:

– Skidstadion, servicehus, ny dragning av spår och annat får vi jobba med på flera års sikt. Skid- och skidskytteföreningarna har gått samman på ett föredömligt sätt för att driva de här frågorna gemensamt. Skidskyttet var först ut och om vi ska spekulera om framtiden kanske det blir skidklubbarna som härnäst kommer att söka medel för nästa steg i utvecklingsplanen.

Evolve symbol

Relationer är nyckeln till framgång

Jonsson och Söner har utvecklats från en småskalig verksamhet till en internationell aktör inom mobila stenkrossverk. Bakom framgången ligger år av hårt arbete, driv och fokus på utveckling. Men framför allt av goda relationer till kunder, medarbetare och leverantörer. Nu läggs nästa växel in. – Vi ska växa, säger Per-Olof Nilsson, företagets vd.

Starkare arbetsmarknadsregion ska få Örnsköldsvik att växa

Örnsköldsviks kommun vill och ska växa. I Grundsundabygden finns stark potential för att nå det målet. Nu pågår ett strategiskt arbete för att stärka den regionen, och där är Umeå universitet en viktig spelare. – Vill man utveckla en hel kommun behöver man se utanför tätorten. Och vi behöver dra lärdomar av andra, liknande platser, säger Dieter Müller, professor i kulturgeografi och vice rektor vid Umeå universitet.

Bjästa och Köpmanholmen förbereds för fortsatt tillväxt

Bjästa och Köpmanholmen har de senaste åren vuxit vad gäller etableringar, då mark i området blivit mer och mer attraktiv för företag. Örnsköldsviks Kommun vill nu ha en beredskap även för framtida utvecklingar och arbetar därför proaktivt i området. – Vi har anskaffat mer mark fr å n privatpersoner för att nya etableringar ska kunna ske, men även för att de befintliga företagen på platsen ska ha möjlighet till expan sion, berättar näringslivsutvecklare Sebastian Arnehed.

Kulturen har gett Köpmanholmen ett uppsving

Inflyttning, ökade huspriser och fullbelagd förskola. Detta tack vare driv och framtidstro bland de boende i Köpmanholmen. Sedan har även två arv spelat stor roll, pengar som var avsedda till kultur men som gav ringar på vattnet.