Ett steg närmare ett kultur- och evenemangscentrum

Diskussionerna kring ett nytt kultur- och evenemangscentrum i Örnsköldsvik kan närma sig ett genomförande. För en kort tid sedan presenterade Örnsköldsviks kommun visionsskisser med syfte att inspirera det fortlöpande arbetet. ÖrnsköldsviksAlliansen och Socialdemokraterna är eniga om att fortsätta arbetet och hoppas på ett första spadtag inom ett par år.

De stora uppsättningarna är guldkorn. Samtidigt vill vi att det ska vara tillgängligt och inte ett ställe som man bara besöker någon gång per år.

Visionskiss evenemangs- och kulturcentrum.

Intresset för kultur i Örnsköldsvik är stort, däremot saknas lokal för evenemang och uppsättningar som exempelvis Norrdans, Riksteatern, Norrlandsoperan, Teater Västernorrland och artister som kräver mellanstora scener.

När Vasaparksprojektet, ett kulturhus som byggde på samarbete mellan EFS, kommunen och Övikshem gick om intet, var reaktionerna många.

– Luften gick ur många aktiva inom kulturlivet, säger kommunalrådet Anna-Britta Åkerlind (c). Men vill vi bli fler och växa som stad, då krävs att vi utvecklar nya mötesplatser för kultur.

När dörren till Vasaparken stängdes, då öppnades en annan. Nu till en breddad verksamhet.

Den nya ritningen har tagits fram av Arkitektbyrån Tengbom och Urban Minds, varav sistnämnda har tagit fram visionskiss för Stadsdel 2030. Läs mer här: https://www.ornskoldsvik.se/nyheter/2022-10-27-visionsskiss-ska-inspirera-stadsdelsarbete-i-ornskoldsvik Länk till annan webbplats..

– Nu känner många en lättnad. Vi visar att arbetet fortsätter och att vi vill hitta en lösning, säger Anna-Britta.

Skissen visar hur ett kombinerat kultur- och evenemangscentrum kan komma att se ut.

– Vad det kommer att rymma exakt vet vi inte men planer finns för hotell, evenemang, en större scen, musikproduktion och kulturskola, säger Carolina.

– Det här ska bli en mötesplats med en lobby att umgås i. Vi får ofta höra från nyinflyttade att det saknas lokaler att mötas i. Just därför spelar den en stor roll, menar Anna-Britta.

Duon understryker att alla kulturyttringar inte kommer att rymmas.

– Men nu vet vi vad vi har för yta att jobba utifrån och den stora scenen är inräknad, säger Anna-Britta.

Platsen, parkeringsytan nedanför EFS, är strategiskt utvald och knyter ihop staden.

– Vi vill få till en bra rörelse i stan och för att komma till denna plats ska man inte behöva passera en “död” yta, säger Anna-Britta.

Nu startar en arbetsgrupp med tillväxtchefen Peter Selemark i spetsen. Uppdraget bygger på att ta fram ett underlag som politiken kan fatta beslut ifrån. Duon hoppas att det kommer att gå snabbt!

– Vi har ett planprogram för området så mycket av arbetet inför detaljplan är gjort, säger Anna-Britta.

De stora uppsättningarna är guldkorn. Samtidigt vill vi att det ska vara tillgängligt och inte ett ställe som man bara besöker någon gång per år.

Möjligheterna är många och engagemanget är stort, men samtidigt finns det en del utmaningar att möta.

– Det tråkiga svaret är att få till en rimlig budget. Vi måste hitta former för samarbete eftersom vi inte kan göra allt själva, säger Anna-Britta.

– Att hitta en hotellaktör ger oss bättre förutsättningar, säger Carolina.

Målsättningen är invigning om fyra år.

– Det vore roligt få hit en stor teateruppsättning och stora nationella artister som Veronica Maggio och Myriam Bryant, säger Carolina.

– De stora uppsättningarna är guldkorn. Samtidigt vill vi att det ska vara tillgängligt och inte ett ställe som man bara besöker någon gång per år. Här ska man kunna slinka in för en kaffe och få en utställning på köpet, säger Anna-Britta.

Sida vid sida med det nya, centrala kulturnavet pågår satsningar på kulturen utanför stadskärnan, genom projektet Kulturlyftet. Ett arbete som drivs för hela kommunen av Bygdsam Nätradalen. En genomlysning genomförs i projektet för att inventera lokaler lämpliga för kultur och vilka investeringar som behövs för att utveckla dem. Sen behöver en rad olika kulturaktörer stöttas och lyftas fram för att fylla kommunen och lokalerna med kulturaktiviteter.

– Vi vill sprida kulturaktiviteter i geografin redan nu, avslutar kommunalrådet Anna-Britta Åkerlind (C).

Evolve symbol

Relationer är nyckeln till framgång

Jonsson och Söner har utvecklats från en småskalig verksamhet till en internationell aktör inom mobila stenkrossverk. Bakom framgången ligger år av hårt arbete, driv och fokus på utveckling. Men framför allt av goda relationer till kunder, medarbetare och leverantörer. Nu läggs nästa växel in. – Vi ska växa, säger Per-Olof Nilsson, företagets vd.

Starkare arbetsmarknadsregion ska få Örnsköldsvik att växa

Örnsköldsviks kommun vill och ska växa. I Grundsundabygden finns stark potential för att nå det målet. Nu pågår ett strategiskt arbete för att stärka den regionen, och där är Umeå universitet en viktig spelare. – Vill man utveckla en hel kommun behöver man se utanför tätorten. Och vi behöver dra lärdomar av andra, liknande platser, säger Dieter Müller, professor i kulturgeografi och vice rektor vid Umeå universitet.

Bjästa och Köpmanholmen förbereds för fortsatt tillväxt

Bjästa och Köpmanholmen har de senaste åren vuxit vad gäller etableringar, då mark i området blivit mer och mer attraktiv för företag. Örnsköldsviks Kommun vill nu ha en beredskap även för framtida utvecklingar och arbetar därför proaktivt i området. – Vi har anskaffat mer mark fr å n privatpersoner för att nya etableringar ska kunna ske, men även för att de befintliga företagen på platsen ska ha möjlighet till expan sion, berättar näringslivsutvecklare Sebastian Arnehed.

Skyttis fylls med ännu fler möjligheter

Utvecklingen av Skyttis friluftsområde pågår med såväl underhåll som nysatsningar. Efter positivt beslut från Arvsfonden om medel för byggandet av skidskytteanläggning är utvecklingen stark för vinteridrotterna. Nya konstgräsmattor är även på plats och hela anläggningen är under utredning och översyn. – Anslaget är brett där mycket utgår från idrottsföreningar, spontanaktiviteter och friluftsliv, men det vore jätteroligt om Skyttis i framtiden skulle betyda mycket för ett levande närområde att känna stolthet kring, berättar Sune Westberg, chef för kultur- och fritidsavdelningen på Örnsköldsviks kommun.