Nya simhallen skapar nya förutsättningar för flera

Centralt belägen nedanför Paradiset byggs nu Örnsköldsviks nya simhall som färdigställs i maj 2024. Med åtta simbanor och en läktare med plats för cirka 160 personer blir förutsättningarna för simtävlingar, motionssim och simundervisning betydligt bättre.

– Många tycker att motionssimning är en bra och skonsam träning för hela kroppen. Nu får vi fler banor för motionssim, vilket är mycket glädjande, säger David Berglund, enhetschef på Paradiset i Örnsköldsvik.

David Berglund, enhetschef Paradiset Örnsköldsvik.

David Berglund, enhetschef Paradiset Örnsköldsvik.

Den nya simhallen kommer att bli nära på dubbelt så bred sett till bassängytan och är anpassad för tävlingar på ett bättre sätt då banorna är två och en halv meter i bredd, som är tävlingsstandard. Det byggs även för åtta banor totalt i jämförelse med nuvarande simhall som har sex banor, i två meters bredd.

– Det blir även mycket bättre förutsättningar att anordna tävlingar för simklubben, då det tidigare krävts dispens för att få tävla på banorna i nuvarande simhall. Nu kommer det inte att behövas och exempelvis kan ett ungdomsmästerskap arrangeras. För tävlingar på högre nivå, som SM, ställs dock högre krav på såväl banornas längd som antalet platser för publik, berättar Berglund.

Vi är jätteglada att byggnationen går enligt plan och vet att den nya simhallen kommer att gynna många olika målgrupper.

Den nuvarande simbassängen byggdes 1971 med renoveringar under 1990-talet. Den har därför varit i stort behov av reparation och renovering vilket nu kommer att genomföras. Nytt tätskikt, nytt tak samt ny vattenrening är delar som görs om. En fjärdedel av bassängen kommer även att gjutas upp, vilket betyder att en större del än tidigare blir grunt vatten.

– Simundervisningen får en större plats efter renoveringen där exempelvis en årskurs två kommer att bottna över en dubbelt så stor yta som idag. Renoveringen kommer även att innebära bättre möjlighet för simhopp där den ytan idag antingen är upptagen av föreningsliv eller motionssimmare. Så det blir även bättre ur äventyrssynpunkt samtidigt som att det blir tre fasta banor för motionssim, konstaterar Berglund och avslutar:

– Vi är jätteglada att byggnationen går enligt plan och vet att den nya simhallen kommer att gynna många olika målgrupper.

Fakta, nya simhallen

Antal banor: 8

Mått: 25x21m

Publik: 160

Övrigt: Vänthall/foajé för åskådare, hiss, två toaletter, separat ingång vid tävlingar och arrangemang.

Visionsskiss över nya simhallen med nästan dubbel så bred simyta som nuvarande simhall.

Evolve symbol

Relationer är nyckeln till framgång

Jonsson och Söner har utvecklats från en småskalig verksamhet till en internationell aktör inom mobila stenkrossverk. Bakom framgången ligger år av hårt arbete, driv och fokus på utveckling. Men framför allt av goda relationer till kunder, medarbetare och leverantörer. Nu läggs nästa växel in. – Vi ska växa, säger Per-Olof Nilsson, företagets vd.

Starkare arbetsmarknadsregion ska få Örnsköldsvik att växa

Örnsköldsviks kommun vill och ska växa. I Grundsundabygden finns stark potential för att nå det målet. Nu pågår ett strategiskt arbete för att stärka den regionen, och där är Umeå universitet en viktig spelare. – Vill man utveckla en hel kommun behöver man se utanför tätorten. Och vi behöver dra lärdomar av andra, liknande platser, säger Dieter Müller, professor i kulturgeografi och vice rektor vid Umeå universitet.

Bjästa och Köpmanholmen förbereds för fortsatt tillväxt

Bjästa och Köpmanholmen har de senaste åren vuxit vad gäller etableringar, då mark i området blivit mer och mer attraktiv för företag. Örnsköldsviks Kommun vill nu ha en beredskap även för framtida utvecklingar och arbetar därför proaktivt i området. – Vi har anskaffat mer mark fr å n privatpersoner för att nya etableringar ska kunna ske, men även för att de befintliga företagen på platsen ska ha möjlighet till expan sion, berättar näringslivsutvecklare Sebastian Arnehed.

Skyttis fylls med ännu fler möjligheter

Utvecklingen av Skyttis friluftsområde pågår med såväl underhåll som nysatsningar. Efter positivt beslut från Arvsfonden om medel för byggandet av skidskytteanläggning är utvecklingen stark för vinteridrotterna. Nya konstgräsmattor är även på plats och hela anläggningen är under utredning och översyn. – Anslaget är brett där mycket utgår från idrottsföreningar, spontanaktiviteter och friluftsliv, men det vore jätteroligt om Skyttis i framtiden skulle betyda mycket för ett levande närområde att känna stolthet kring, berättar Sune Westberg, chef för kultur- och fritidsavdelningen på Örnsköldsviks kommun.