Maker Town – en hyllning
till innovationskraften i Örnsköldsvik

Öviksmässan har blivit ett återkommande och uppskattat inslag under
Kristi himmelfärdshelgen i Örnsköldsvik. I år får mässan gott sällskap av en festival med fokus på innovation och kreativitet. I maj vankas nämligen premiär av Maker Town, en festival som arrangeras av Innovationsbolaget Örnsköldsvik i samarbete med ett stort antal lokala aktörer.

Marlene Johansson och Angelica Lundqvist på Innovationsbolaget bjuder in till festival i maj.

Marlene Johansson och Angelica Lundqvist på Innovationsbolaget bjuder in till festival i maj.

Det nybildade innovationsbolaget, med VD Marlene Johansson i spetsen, har minst sagt bråda dagar. De har precis fått nyckeln till sin nya lokal som ska utformas till en innovativ och kreativ mötesplats. Dessutom är de i full gång med att arrangera Maker Town – en festival som ska tjäna samma syfte som lokalerna, men där mötesplatsen blir Örnsköldsvik.

Med Maker Town vill arrangörerna lyfta fram och hylla innovationskraften och kreativiteten i Örnsköldsvik. Tanken är att människor i olika åldrar och med olika bakgrund kan träffas och låta sig inspireras av varandra. Programmet bjuder in till upplevelser inom gastronomi, design, teknik, musik, konst och mode och går av stapeln den 18-20 maj.

– Många säger att Örnsköldsvik är och alltid har varit en stad av makers. Allt från entreprenörer, hemmasnickare, ingenjörer, musikmakare, med flera, har under många år bidragit till den entreprenörsanda och innovationskraft som råder i stan. Som ny i stan är jag imponerad av drivet hos alla jag träffar, konstaterar Marlene.

Många säger att Örnsköldsvik är och alltid har varit en stad av makers.

Marlene får starkt medhåll av Angelica Lundqvist. Angelica läser kulturentreprenörskap vid Umeå Universitet och gör sin praktik på Innovationsbolaget. Hon är uppvuxen i stan och ser sin framtid i Örnsköldsvik efter universitetsstudierna. Hon håller med om att entreprenörsandan är stark i stan och uppmuntrar företag, föreningar och organisationer att engagera sig i Maker Town genom att arrangera en aktivitet under festivalen.

– Programmet är under uppbyggnad och planeringen sker i nära samarbete med Öviksmässan. Det blir allt från musik som spelas på bakgårdar, smakpromenad, en hållbar modefestival till utställningar, panelsamtal, föreläsningar och mycket mer, säger Angelica.

– Festivalprogrammet färdigställs och presenteras i början av april. Tveka inte att kontakta oss om du vill bidra med aktiviteter eller om du har tips och idéer. Tillsammans kan vi göra den här festivalen till en succé, avslutar Marlene.

För mer information och kontaktuppgifter, se www.makertown.se. Länk till annan webbplats.

Evolve symbol

Stark tillväxt för cleantech-företag från Örnsköldsvik

Järven Ecotech och Tecomatic Entreprenad har g å tt samman i ett nytt bolag under namnet Tecomatic. Verksamheten stannar i Ö rnsk öldsvik dä r f ö retaget har r ötter sedan drygt 50 å r tillbaka. – Vi har en stark tilltro till regionen och god industrisamverkan i Örnsköldsvik, med mindre tillverkare på orten som sluter upp när vi behöver hjälp, ber ättar Emil Eriksson, regionchef för vattenrening i region norr.

Starkare arbetsmarknad än någonsin i Örnsköldsvik

Arbetsmarknaden är stark i Västernorrland d är Ö rnsk öldsvik och Ånge är platserna där arbetslösheten minskat mest. Sedan maj 2023 ligger även länet under riksgenomsnittet gällande arbetslöshet. – Mycket är naturligtvis kopplat till bristen på kompetens hos företag som söker arbetskraft. Men arbetslösheten har g å tt ner hos alla v å ra prioriterade grupper, vilket är glädjande, berättar Erik Borg, företagsr å dgivare på Arbetsförmedlingen Västernorrland.

Ny pilothall klar – lockar forskare från hela världen

För fyra år sedan fick det statliga forskningsinstitutet RISE 350 miljoner kronor för att utveckla det centrum för bioekonomi som redan etablerats i Örnsköldsvik. Pengarna har använts till att bygga en ny pilothall på Domsjöområdet, där High Coast Innovation Park samlar företag och forskare som tar fram nya produkter och användningsområden för biomassa från skogsindustrin.

Naturkompaniet dubbla prisvinnare för hållbarhet

Naturkompaniets outlet i Ö rnsk öldsvik har under flera å r varit en av de största turistmagneterna för shopping i Höga Kusten. Som koncern fick Naturkompaniet nyligen ta emot priset ”Å rets medvetna butik 2023” för sitt h å llbarhetsarbete och är även fortsatt i topp i Sustainable Brand Index. – Naturligtvis är det jättekul att vi uppmärksammas, vi sätter stor stolthet i att jobba långsiktigt och hållbart, säger Naturkompaniets vd Henrik Hoffman