Innovationsarbete bär frukt i Örnsköldsvik

Innovation drivs bäst i samverkan – det är framgångsreceptet för BizMaker, den regionala innovationsaktören som de senaste åren odlat fram flera uppmärksammade startup-bolag. Med etableringar som Cinis Fertilizer i Köpmanholmen börjar effekterna nu synas i verkligheten, och Örnsköldsvik står alltmer i centrum.

– Det visar att hårt arbete och en bra metod attraherar företag från hela Sverige att etablera sig i Västernorrland och i Örnsköldsvik, säger BizMakers vd Matts Nyman.

BizMakers vd Matts Nyman.

BizMaker arbetar med att på olika sätt stötta människor med en innovativ affärsidé. Beroende på var i processen man befinner sig kan BizMakers affärsrådgivare hjälpa till genom olika affärsutvecklingsinsatser. Fredrik Holmgren, näringslivschef på Örnsköldsviks kommun, ser BizMaker som en viktig del i kommunens framtidsarbete.

– Vi ska bli 5 000 fler och skapa 2 000 nya jobb till 2030. Det är inte det offentliga som ska växa, utan näringslivet. Örnsköldsvik är till stor del en industristad, och grunden för industri är innovation. Vi vill hjälpa kreativa människor att få utväxling på sina idéer, säger Fredrik Holmgren.

BizMakers affärsutvecklingsprogram Forest Business Accelerator har just avslutat sin femte omgång, och har under åren bidragit till att innovativa tjänster och produkter med koppling till skogsindustrin blivit verklighet. Bland annat Cinis Fertilizers planerade satsning på en produktionsanläggning för kravgodkänt mineralgödsel och bordssalt i Köpmanholmen har fått draghjälp genom Forest Business Accelerator.


Där är RISE Processum en viktig partner, som också bidragit till att satsningar i Örnsköldsvik fått allt större utrymme.

Örnsköldsviks styrka är dels den starka industrin, dels RISE Processum och den nya testbädden som byggs där. Den är oerhört viktig för hela vår region och kommer att vara en nyckel när vi i framtiden pratar om bioekonomi, säger Matts Nyman.

Under 2021 tillkom även Future Industry Accelerator, ett affärsutvecklingsprogram med bas i Örnsköldsvik där både BAE Systems Hägglunds och Bosch Rexroth i Mellansel varit partners och därmed upplåtit resurser och erfarenhet till deltagarna.

– De allra flesta är småföretagare, som deltagarna i BizMakers program. Men även ”drakarna” började någon gång med att en innovatör satt och klurade på något, med ritningar i byrålådan, och fick möjlighet att förverkliga sin idé, säger Fredrik Holmgren.

Under året som gått har Örnsköldsvik stigit in som en av BizMakers fyra ägarkommuner. Verksamheten finansieras genom pengar från kommuner, region, statliga Vinnova och EU-medel genom Tillväxtverket. Fredrik Holmgren och Matts Nyman delar förhoppningen om att hitta en ny basfinansiering som ska göra det lättare att hjälpa företagen långsiktigt, bortom projektfasen som alltid har ett bestämt slutdatum.

– Jag tror verkligen att tillsammans är bättre än var och en för sig. Jag fick höra en lysande jämförelse mellan världsrekordtiderna på 400 meter. Det individuella rekordet ligger kring 43 sekunder. Men det finns också ett annat rekord – på 36 sekunder! Skillnaden? Ja, 36 sekunder var en stafett där flera hjälptes åt, avslutar Fredrik Holmgren.

Evolve symbol

Stark tillväxt för cleantech-företag från Örnsköldsvik

Järven Ecotech och Tecomatic Entreprenad har g å tt samman i ett nytt bolag under namnet Tecomatic. Verksamheten stannar i Ö rnsk öldsvik dä r f ö retaget har r ötter sedan drygt 50 å r tillbaka. – Vi har en stark tilltro till regionen och god industrisamverkan i Örnsköldsvik, med mindre tillverkare på orten som sluter upp när vi behöver hjälp, ber ättar Emil Eriksson, regionchef för vattenrening i region norr.

Starkare arbetsmarknad än någonsin i Örnsköldsvik

Arbetsmarknaden är stark i Västernorrland d är Ö rnsk öldsvik och Ånge är platserna där arbetslösheten minskat mest. Sedan maj 2023 ligger även länet under riksgenomsnittet gällande arbetslöshet. – Mycket är naturligtvis kopplat till bristen på kompetens hos företag som söker arbetskraft. Men arbetslösheten har g å tt ner hos alla v å ra prioriterade grupper, vilket är glädjande, berättar Erik Borg, företagsr å dgivare på Arbetsförmedlingen Västernorrland.

Ny pilothall klar – lockar forskare från hela världen

För fyra år sedan fick det statliga forskningsinstitutet RISE 350 miljoner kronor för att utveckla det centrum för bioekonomi som redan etablerats i Örnsköldsvik. Pengarna har använts till att bygga en ny pilothall på Domsjöområdet, där High Coast Innovation Park samlar företag och forskare som tar fram nya produkter och användningsområden för biomassa från skogsindustrin.

Naturkompaniet dubbla prisvinnare för hållbarhet

Naturkompaniets outlet i Ö rnsk öldsvik har under flera å r varit en av de största turistmagneterna för shopping i Höga Kusten. Som koncern fick Naturkompaniet nyligen ta emot priset ”Å rets medvetna butik 2023” för sitt h å llbarhetsarbete och är även fortsatt i topp i Sustainable Brand Index. – Naturligtvis är det jättekul att vi uppmärksammas, vi sätter stor stolthet i att jobba långsiktigt och hållbart, säger Naturkompaniets vd Henrik Hoffman